Ewch i hofran dros y map i ddarganfod Stori Sir Benfro.

Am

Stori Sir Benfro

Ym mis Ionawr 2021, yn ystod canol ail gyfnod clo Cymru, yn dawel bach, fe wnaeth y Torch lansio prosiect uchelgeisiol o gasglu storïau gan bobl ar draws Sir Benfro i greu archif byw a fyddai’n mapio’r Sir drwy stori ac a fyddai’n annog artistiaid lleol i gymryd ysbrydoliaeth o’r bobl a llefydd sy’n agos i’w calonnau.

Bellach, mae’r archif byw yn cynnwys plethora o storïau sy’n gallu helpu taflu golau ar y ffordd yr ydym yn byw yn Sir Benfro, ein hanes, ein tebygrwydd a’n gwahaniaethau. Maent yn dathlu yr arferol a’r anghyffredin ac maent yn siarad am lawenydd y gymuned yn ogystal â delio’n onest am y pynciau o unigedd a rhaniad o fewn ein cymuned. Weithiau maent yn chwerthin yn uchel ac yn aml yn dod â deigryn i’r llygad.

Gobeithiwn y bydd yr archif hon yn parhau i dyfu ac y bydd yn helpu i hyrwyddo cydweithrediad ac integreiddio yn ogystal â dylanwadu sgyrsiau am y ffordd y mae’r gymuned yn gweld ei dyfodol, am ffordd well o fyw, mwy diogel a mwy tosturiol.

Felly, plis a wnewch chi fwynhau’r storïau, ewch i bori trwy dudalennau’r artistiaid a gweld sut maent wedi bod yn ymateb i’r storïau maent wedi eu clywed, ac yna recordiwch eich stori eich hun a’i rhannu gyda’r byd.

Cwrdd â’r Partneriaid Creadigol

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Darganfod mwy am sut y mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella eich profiad pori.