Suzanne Pearton Scale

Dechreuodd Suzanne ei gyrfa mewn celfyddydau perfformio yn ifanc, ac ymgymerodd â BAEd yng Nghaerdydd gan arbenigo mewn addysg drama wrth hyfforddi fel cantores glasurol a dawnsiwr.

Ers graddio o brifysgol, gweithiodd mewn ysgolion uwchradd fel athro drama a dawns, yna aeth ymlaen i agor ysgol gelf perfformio breifat i blant yn Rhiwbina, Caerdydd sy’n parhau i redeg pob dydd Sadwrn. Theatr gerddorol yw angerdd Suzanne ac mae wedi cyfarwyddo a choreograffi nifer o gynyrchiadau llwyfan ar gyfer cwmnïau theatr plant a dramâu amatur yng Nghaerdydd.

Yn ystod ei hamser yn yr ysgolion, treuliodd Suzanne dipyn o amser gyda dosbarthiadau AAA a bu hefyd yn gweithio gydag elusen Vision 21 fel hyfforddwr i oedolion ag anableddau dysgu. Yma taniwyd ei hangerdd am gynhwysiant a chyfathrebu wrth ddefnyddio BSL gyda'r myfyrwyr. I hyrwyddo'r angerdd hwn, astudiodd Suzanne am nifer o flynyddoedd a dod yn Ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain cymwys. Mae Suzanne bellach yn gweithio mewn sawl lleoliad fel Dehonglydd gan gynnwys y GIG, prifysgolion / colegau, lleoliadau cymunedol a theatr.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Darganfod mwy am sut y mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella eich profiad pori.