Mae gan Angharad ddiddordeb arbennig a llawer iawn o brofiad o weithio gyda'r gymuned, gan ddefnyddio'r celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl. Mae ei gwaith diweddar yn cynnwys gweithio fel Cynhyrchydd ar gyfer Artis Community, Cynhyrchydd Cyfranogiad ar ddigwyddiad Rocket Launch Blaenavon, ac fel Rheolwr Prosiect Ymgysylltu â'r Gymuned ar y Man Engine Cymru; creu digwyddiad cenedl ar draws pum safle yn Ne Cymru.

Fe wnaeth gwreiddiau Angharad ei chludo’n ôl i’w phentref genedigol yng Nghilgerran, Sir Benfro yn 2015 i gynyhyrchu, cyfarwyddo a pherfformio In Light of Tom Mathias – sef safle cynhyrchu penodol. Seiliwyd y cynhyrchiad hwn o amgylch storiâu treftadaeth teulu Sir Benfro.

Gorwedda cefndir a phrif ddiddordebau Angharad mewn theatr ymdrochol, adrodd stori, llên gwerin, diwylliant, a’r celfyddydau awyr agored.

 

Y Stori Sir Benfro - The Pembrokeshire Story

gan Angharad Evans

I bopeth byw, mae holl greaduriaid y tir, yr awyr, a'r môr, wrth i chi ymweld, yn cael eu geni, ac yn mynd heibio. Cofiwch, cofiwch bod y dywediad wedi cael ei gludo gan genedlaethau o'n blaenau, a bod yn hysbys, er mwyn anrhydeddu'r tiroedd hyn y cewch eich derbyn yn briodol o'r urdd hynafol, pryd bynnag y byddwch chi'n mynd i mewn i'r teyrnasoedd hyn.

 

Nid ydym yn berchen y mynyddoedd, y tirwedd, y traethoedd, Rhaid, honour, protect, rhoi parch

Cyrraedd,

Arrive,

I’r lle cysegredig hwn,

On sacred ground,

Gwreiddiau celtaidd yn y tir,

Ancient roots, treasures found,

Adlewyrchi or arfordir,

Deep, deep of the earth,

Llygaid hynafol trwy dreigl amser,

Cerrig las, Cylch Cerrig, Pentre Ifan,

Chwareli,

Bluestone, placed, re-placed,

Wrth i’r haul godi
Iaith y tirwedd,
Footprints embedded in slate steps, pilgrims trails
Offrwm or gorffenol,
Sacrifices felt, ancient bleeding yew,
Sudd coch, gwaed yn diferu,
Ffermwyr lleol, Merched Becca, dwylo cryf, TORR’R TOELBORTH, TORRI’R TRETH.

Ein hatgofion ni,

Childhood in the wild,

Ar farm yn gweithio’r tir
Cefn cefyl, Pembroke castle moat
Llwybr yr arfordir,
Smelling the morning, silence with the stars at night, Rhyddid, Teimlo doethineb y wlad ,
Rhywfo o Wisemans Bridge, rownd Caldi Island,

Y ffordd auraidd, Maenclochog I Mynachlog dduRoces ymhlith natur, surfio, dal y ton, hedfan, edrych yn ol at y wlad.

Cofiwch i addo rhodd, a Pembrokeshire Promise

Genedhedlaethau o fermwyr, pigo tato,
Oen yn ei dymor, gwreiddiai’n blyguro, gobaith yn y tir

Lleisiau ar y gwynt, battling the ragging sea,

Tynnu rhwydi, trawlers pulling,

Flares, shooting stars, in the night sky,

I gysgodfan yr harbwr,

Feet run to the docks,

Lifeboats protection.

Ofyd Calon,

Ieuenctid y dyfodol,

Farwedd yn y gaeaf, ffenestru dywyll, tai haf gwag

Ffermydd bach yn diflannu,

Cymunedau yn altro,

Tiwrisitiaid yn darganfod yr hardd

discovering,
Symud ymlaen, i dyfodol newydd,

To a new future.

 Seeds take to flight

Enaid yn codi
Tymhorau’n mynd hebio
On Ancient soils, new lives touch the earth
Cylch llawn, circles planted, cymuned yn cryfhau

Waves surge over the rocks
New treasures rise to the surface
rhyddau dymuniad i’r awyr
Gwireddu Breuddwyddion
Y tiroedd yn dylanwadu ar ein dywylliant

 

 

 

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Darganfod mwy am sut y mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella eich profiad pori.